top of page
  • DØGNÅPEN BUTIKK

  • MØTEPLASS

FORENER BYGDAS TILBUD

01 / BUTIKK
02 / MØTEPLASS
03 / ALT PÅ ETT STED

Døgnåpen og digital butikk er alltid tilgjengelig for bygdas befolkning, ferierende og gjennomreisende. 

Sentralstasjonen er et sted du kan forvente å møte mennesker. Enten det er på handletur, cafèbesøk, klatreveggen eller arrangementer.

På sentralstasjonen kan unge og gamle finne det de trenger. Vi ønsker å gjøre livet enklere ved å skape en møteplass og butikk i hjertet av bygda. 

Product

SENTRALSTASJON

Featured
334602117_1289571648295143_8247830046227092512_n.jpg
Contact

BLI BUTIKKEIER

Bedrifter, privatpersoner, organisasjoner og offentlige aktører inviteres nå til å bli medeier i Djupvik Handel og Sentralstasjon AS

 

Alle som har meldt interesse for å kjøpe aksjer i Djupvik Handel og Sentralstasjon vil bli innkalt til generalforsamling hvor aksjeeierne blir registrert med antall aksjer og innbetalt aksjekapital. I tillegg vil det bli valgt nytt styre.

Generalforsamlingen avholdes 7. juni 2023 kl 18.00 på Djupvik Nordmannvik Bygdehus. Alle som har innbetalt aksjekapital har møte- og stemmerett. En aksje gir en stemme.

Hvordan foregår generalforsamlingen?

En generalforsamling er en samling av aksjeeiere i et aksjeselskap hvor viktige beslutninger om selskapet tas. Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet, og dens beslutninger er bindende for alle selskapets aksjeeiere. Generalforsamlingen avholdes vanligvis én gang i året og skal avholdes innen seks måneder etter avslutningen av regnskapsåret.

Kun forhåndmeldte saker behandles

En aksjeeier har rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen. Saken skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

 

Møteleder velges av de oppmøtte

Hvis du ikke har deltatt på en generalforsamling før, kan det være nyttig å vite at møtet ledes av en møteleder som er valgt av aksjeeierne. Møtelederen sørger for at møtet går etter planen og at alle aksjeeiere får mulighet til å delta i diskusjoner og stemme over saker som skal behandles.

 

Alle stemmeberettigede blir talt opp før møtet starter

Før møtet starter blir alle oppmøtte aksjeeiere registrert med antall aksjer, som angir antall stemmer ved avstemninger i møtet. Det samme gjelder for antall fullmakter. Avstemminger blir gjennomført ved avgivelse av stemmetegn, vanligvis ved å vise et nummer som aksjeeiere får utdelt ved begynnelsen av møtet. 

 

Informasjon og valg

På generalforsamlingen vil det vanligvis bli presentert viktig informasjon om selskapet, som årsregnskapet og årsberetningen. Valg av styremedlemmer er også på agendaen. 

På denne første generalforsamlingen for Djuvik Handel og Sentralstasjon blir det orientert om fremdriften for bygging av butikken. Det blir også mulighet til å stille spørsmål om andre forhold som aksjeeiere mangler informasjon om. 

 

Forbered deg på møtet

Husk at generalforsamlingen er en viktig arena for aksjeeiere til å delta i beslutninger om selskapet. Hvis du ikke har deltatt på en generalforsamling før, kan det være lurt å sette seg inn i selskapets vedtekter og annen relevant informasjon på forhånd, slik at du er godt forberedt til møtet. Nye vedtekter skal vedtas, og det sittende styret legger frem et forslag som kan vedtas, eller endres av de oppmøtte aksjeeierne. 

Det blir skrevet et referat fra møtet som blir tilsendt alle eierne.

bottom of page